Szent Márton és Szent Erzsébet ünnepe kicsit másképpen

Abban a csoportban, ahol nagycsoportos korú gyermekek is vannak, ők a kicsiknek eljátszották Szent Márton életének fontos eseményeit.  Márton köpenyének kidíszítése is megtörtént nyomdával. Napról napra díszesebb lett a „jó cselekedetek” csillagjaival, melyet a gyermekek kaphattak a gyermek jó cselekedetekért, önzetlenségért, segítő magatartásért. Megismerhették a gyermekek a néphagyomány szerinti libás közmondásokat, verseket, énekeket, melyet a legdalosabb nagycsoportosaink az udvaron eljátszottak a kicsiknek. A liba szereti a kukoricát, az óvodás gyermekek gondoskodtak arról, hogy jól is lakjanak. Minden csoport külön-külön, de annál meghittebben vonulgattak a lámpásaikkal, mely fénye azt a meleget jelképezte számunkra, melyet Szent Márton jósága adott a szenvedő szívében.

Árpád-házi Szent Erzsébetről is megemlékeztünk. Két óvodapedagógus, akik munkaközösség vezetők vállalták, hogy belátogatnak a csoportokba, és a „rózsa csoda” történetén keresztül bemutatták bábokkal Erzsébet legendáját. A szorgos kis gyermek kezek elkészítették Erzsébet rózsáját, a napról-napra épített Wartburg vára is az ünnepre díszben állt. Az ünnep napján, még az óvoda folyosóján is illatozott a közösen elkészített friss kenyér, melyet minden apróság jóízűen elfogyaszthatott.

A szentekről való megemlékezéssel szeretnénk, ha gyermekeink megtapasztalnák, hogy voltak és vannak olyan emberek, akiket érdemes követnünk, akiket példaképünkké választhatunk életünkben. Fontos nevelési célunk, hogy már az óvodás korban vegyék észre a gyermekeink, kinek mire van szüksége, segítsenek egymásnak képességeik szerint.

Virágné Bertalan Éva
óvodavezető

Kategória: