Szent Angéla nyomdokain haladva szép közös történetünk lehet

A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda intézményében minden év január 27-én diákmisével szenteljük meg a Szent  Orsolya Rend alapítójának,  Merici Szent Angélának liturgikus emléknapját.  Hagyományunk szerint a szertartás zárásaként a diákok és a tanárok a nővérekkel együtt éneklik a Szent Angéla közbenjárásáért fohászkodó népéneket.

 

 

 

Szent Angéla buzdítása lelki gyermekeihez:
„Könyörögve kérlek titeket, arra törekedjetek, hogy leányaitokat szeretettel kapcsoljátok magatokhoz, szelíd és jóságos kézzel vezessétek őket, ne parancsolgatva vagy szigorúsággal. Ez más szóval azt jelenti, hogy fölszabadítjuk a lelkeket, ha a gyengékbe és bátortalanokba bátorságot öntünk, szeretettel intjük őket, példánkkal prédikálunk és hirdetjük nekik azt a nagy örömet, amely ott fenn vár rájuk.”

 

Iskolánk névadója és védőszentje, -a Szent Ferenc harmadik rendjének öltönyét fölvevő- Merici Szent Angéla szellemiségének átörökítéséről, a hitélet modern lehetőségeiről és a keresztény értékrendet tükröző oktató-nevelő munkáról adott interjút a Bónum TV riporterének Nagy Csaba intézményvezető.

 

Urunk, Istenünk, szüntelenül ajánljon minket irgalmadba Merici Szent Angéla szűz közbenjárása, hogy szeretetének és okosságának lelkesítő példáját követve tanításodat megtartsuk és életünkkel megvalljuk!
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Ámen