Látó-ember leszek!

A második évfolyam tanulmányi sétája az iskolában Wass Albert Mese az erdőről című írásának elemzésével vette kezdetét. A kis történet - bár túlmutat az természetvédelem témakörén- jó alapnak bizonyult arra, hogy a címben megfogalmazott mottóval a szívünkben induljunk el a Püspökerdő fái közé.

Fő cél az erdő témakörének bevezetésén túl a természet szépségeinek és csodáinak élményszerű megtapasztalása volt.

Megfigyeltük az erdő szintjeit, jellemző növényeit. Rajzoltunk kéregmintákat, rácsodálkoztunk egy-egy szép gombára, színes levélre, madárlábnyomra.

Hallgattuk az erdő hangját és megerősödött bennünk az az elhatározás, amivel elindultunk: nem akarunk Rontó-emberek és Gyűjtő-emberek lenni! Mi Látó-emberek akarunk lenni, akiknek a szívében ott a jóság, a békesség és a szeretet! Az ilyen embereknek Wass Albert sorai a következőt „ígérik”:

„Csak annyit hallasz, hogy a madarak nagyon szépen énekelnek körülötted és a patak nagyon szépen mesél. Csak annyit látsz, hogy nagyon szép az erdő. A fák, a virágok, a fű, a moha, a magas kék ég és rajta nagy, csillogóan fehér felhő, amelyiken a Jóisten ül és jóságosan alámosolyog.”

Mi azon a délutánon átéltük e csodát.

Szerediné Nagy Gellai Márta