Köszöntő

Óvodánk a közoktatási rendszer legalsó láncszemeként azt a nevelést vállalja, ami a később kibontakozó hívő élet alapját képezi, továbbá a keresztény családok igényét teljesíti.
Mind a négy csoportunkban az igényes, a gyermekek biztonságát szolgáló környezet kialakítására törekszünk. Csoportszobáink jól felszereltek, az EU szabványoknak megfelelő udvarunk a mozgás, a szabad játék számára ad lehetőséget.
Programunk hangsúlyt fektet a keresztény emberi értékekre, erkölcsi nevelésre, kultúrára, a hagyományok megismerésére, és megértésére, a szeretetre épülő, pozitív lelkesedésből fakadó magatartásformák kialakítására.

Ebben a korban a gyermek alapszükséglete az érzelmi biztonság, amely egy szeretetteljes környezetben a védettség érzetét keltve, az egészséges személyiség kialakulását eredményezi. Nevelésünk az otthoni nevelés kiegészítőjeként a családok egymást megismerő közösséggé formálódását szorgalmazza, melyeket a közös együttjátszásban, ünneplésben, a kirándulások alkalmával valósítunk meg. A szülők és az óvodapedagógusok egymást segítő, megbecsülő nevelőpartnerként együttműködnek annak érdekében, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, és kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak.

A történelmi eseményekre, személyekre való visszaemlékezésekre, vallási, rituális megemlékezésekre azért van szükség, hogy a közösséget figyelmeztesse, emlékeztesse a jónak, a nemesnek a fontosságára. Ezek tudatában olyan ünnepeket, rendezvényeket igyekszünk tartani, melyek kicsi közösségünket a nagy közösséghez, magyar népünkhöz kapcsolják, ugyanakkor sajátos szokásai együvé tartozásunkat fejezik ki.
Szülői igény szerint néptánc foglalkozásokat szervezünk, melyben a gyermekek életkorához illeszkedően ismerkedhetnek meg a magyar nép kultúrájával, hagyományaival, hangzásvilágával. Az egészséges életmódra nevelés részeként a nagyobbak részt vesznek a városi önkormányzat által szervezett úszásoktatáson, illetve intézményünk ovi-foci és játékos torna foglalkozásain.

Hangsúlyt fektetve az anyanyelvi nevelésre, a szép magyar beszéd elsajátítására bábszínházi előadásokat, múzeumi látogatásokat szervezünk gyermekeinknek. A többcélú intézmény adottságaként minden gyermek számára adott az a lehetőség, hogy 3 éves kortól az érettségi megszerzéséig azonos alapelvek mentén haladó nevelésben részesüljön.
Óvodánk ajtaja minden óvodás gyermek fogadására mindig nyitva áll, tehát nemcsak a keresztény családok gyermekeire számítunk, hanem mindazokra, akik azonosulni tudnak célkitűzéseinkkel és gyermekeik nevelését így szeretnék biztosítani.

Szeretettel várunk !