Körlevél

Kedves Szülők és Diákjaink! A következő tanév zökkenőmentes szervezése érdekében az alábbiak tudatosítását kérjük Önöktől.
A nyári szünidőben június 29-től július 26-ig az iskola és az óvoda is zárva lesz. Ügyintézésre a gimnázium épületében augusztus 5-én, 12-én és 19-én, 8 és 12 óra között lesz lehetőség.
A 2015/2016. tanév tankönyvellátásával kapcsolatban az alábbiak figyelembe vételét és teljesítését kérjük:
 
  • A tankönyvosztásra kijelölt napokon csak a megvásárolandó könyvek vehetők át.
  • Az ingyenes tankönyvre jogosultak a könyvtárból kölcsönözik a könyveket és azokat az első tanítási napon az osztályfőnököktől kapják meg.
  • A tankönyveket az iskola Apáca utcai épületének tornatermében lehet átvenni 8 órától 12 óráig illetve 13 órától 15 óráig az alábbi rend szerint:
Augusztus 26. (szerda) a 4-8. osztály
Augusztus 27. (csütörtök) a gimnáziumi osztályok.
 
A folyamatos ügyintézés érdekében kérjük a fenti időpontok szigorú betartását!
 
Ebédbefizetés 2015. szeptember hónapra:
Az általános iskolásoknak és a gimnazistáknak az általános iskola épületében:
 
Augusztus 25 (kedd) 8-12 és 13-15 óráig. 1-3. osztály
Augusztus 26. (szerda) 8-12 és 13-15 óráig. 4-8. osztály
Augusztus 27. (csütörtök) 8-12 és 13-15 óráig. gimnazisták
 
Az óvoda irodájában:
 
Szeptember 1. (kedd) 7:15-11 és 12-16 óráig. óvoda

Az ebédbefizetéssel kapcsolatos tudnivalók:
A Gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. Törvény 151. §-a (5) bekezdés alapján az óvodai ellátásban részesülő gyermek, és a nappali rendszerű oktatásban résztvevő 1-8. osztályos tanuló, 100 %-os intézményi étkezési kedvezményre jogosult akkor, ha a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Ezt a kedvezményt azonban csak akkor tudjuk biztosítani, ha az étkezési díj befizetésekor rendelkezik a szülő a 2015-2016. tanév megkezdésekor érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről kiállított, önkormányzati határozattal s ezt az étkezési díj befizetéséhez magával hozza. Ellenkező esetben az étkezés teljes árát ki kell fizetni. Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy a kedvezmény igénybevételéhez nem elég a kérvény benyújtásáról szóló igazolás csak a határozat jogosít kedvezményre.
 
A 2015-2016. tanév kezdésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:
A tanévnyitó Veni Sancte augusztus 30-án, vasárnap 16 órakor lesz a Bazilikában. A tanulók 1540 -ig ünneplőben, osztályonként sorakozzanak fel a Bazilika előtt. A tanévnyitó szentmisére a szülőket és a hozzátartozókat is szeretettel hívjuk és várjuk.
A tanítás szeptember 1-jén, kedden 8 órakor kezdődik.
 
Kedves Szülők és Diákjaink!
A tanév végére, szülő, tanár és diák egyaránt elfárad. Kérem, fogadjanak el az életünket alapvetően befolyásoló, megfontolandó és életet alakító néhány gondolatot. 
 
Jézus gondos menedzsere az apostoloknak.
Ő jól tudja, hogy ha a lélek készséges is – 
a test sokszor gyenge.
Isten soha nem kíván az embertől – emberfelettit
Ő azt akarja, hogy emberi léptékkel ismerjük fel küldetésünket,
és haladjunk pályánkon.
Az apostoli útról visszatérő Péter és társai fáradtak – kimerültek.
Jézus velük megy egy elhagyatott helyre.
Bárkába szállva ott hagyják a körülöttük
nyüzsgő tömeget,
hogy maguk legyenek.
Bár később rájuk találnak – és a víkend így rövidebb lett -, 
de így is elég világos számukra az evangélium üzenete:
 
A pihenés Jézus által is megszenteltté lett.
A heti pihenőnap, ami egyébként az Úr napja.
Az évi szabadság, aminek megtagadása Isten
előtt nem védhető,
és az az elv, hogy mindenkinek szüksége van
a testi – szellemi és – lelki feltöltődésre.
 
A teremtő Istent dicsőíti az, aki szabadságát helyesen használja fel.

A víkendről, szabadságról közösségébe visszatérő ember
derűs jókedve
friss lendülete
az Isten üzenetét hirdeti.
 
Így hát az előttünk álló nyárra, a vakációra, a boldog családi együttlétre és majd a szeptemberi viszontlátásra Isten áldását kérik
a Prohászka Ottokár Orsolyita 
Közoktatási Központ nevelői