Körlevél

Kedves Szülők! A következő tanév zökkenőmentes szervezése érdekében az alábbiak tudatosítását kérjük Önöktől.
A nyári szünidőben, július hónapban az iskola és az óvoda is zárva lesz. Ügyintézésre a gimnázium épületében augusztus 1-jén, 8-án és 16-án, 8 - 12 óra között lesz lehetőség. A 2013/2014. tanév tankönyvellátásával kapcsolatban az alábbiak figyelembe vételét és teljesítését kérjük:

 • A tankönyvosztásra kijelölt napokon csak a megvásárolandó könyvek vehetők át.
 • Az ingyenes tankönyvre jogosultak a könyvtárból, kölcsönözik a könyveket és azokat az első tanítási napon az osztályfőnököktől, kapják meg.
 • A tankönyveket az iskola Apáca utcai épületének tornatermében lehet átvenni de. 800-től 1200-ig ill. du. 1300-tól 1600-ig.    
 • A tankönyvellátás jelenlegi rendszerének bizonytalansága miatt, kérjük, kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját, illetve augusztus 16-tól az általános iskola és a gimnázium kapujára kifüggesztett hirdetést.

Augusztus 26.    1 - 4. osztály
Augusztus 27.    5 - 8. osztály, 7.H és 8.H osztályos tanulók
Augusztus 28.    gimnáziumi osztályok

A folyamatos ügyintézés érdekében kérjük a fenti időpontok szigorú betartását!

Ebédbefizetés 2013. szeptemberre:
Az általános iskolásoknak és a gimnazistáknak az általános iskola épületében:

Augusztus 26-27-én    8-12 és 13-16 óráig.

Az óvodásoknak az általános iskola (Apáca utca 43. sz.) épületében:

Augusztus 28-án    8-12 és 13-16 óráig.

Az ebédbefizetéssel kapcsolatos tudnivalók:
A Gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. Törvény 151. §-a (5) bekezdés alapján az óvodai ellátásban részesülő gyermek, és a nappali rendszerű oktatásban résztvevő 1-8. osztályos tanuló, 100 %-os intézményi étkezési kedvezményre jogosult akkor, ha a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Ezt a kedvezményt azonban csak akkor tudjuk biztosítani, ha az étkezési díj befizetésekor rendelkezik a szülő a 2013/2014-es tanév megkezdésekor érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről kiállított, önkormányzati határozattal s ezt az étkezési díj befizetéséhez magával hozza. Ellenkező esetben az étkezés teljes árát ki kell fizetni. Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy a kedvezmény igénybevételéhez nem elég a kérvény benyújtásáról szóló igazolás csak a határozat jogosít kedvezményre.

A 2013/2014-es iskolaév kezdésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:
A tanévnyitó Veni Sancte szeptember 1-jén, vasárnap 16 órakor lesz a Bazilikában. A tanulók 1540-ig ünneplőben, osztályonként sorakozzanak fel a Bazilika előtt. A tanévnyitó szentmisére a szülőket és a hozzátartozókat is szeretettel hívjuk és várjuk. A tanítás szeptember 2-án hétfőn 8 órakor kezdődik.

A szeptemberi találkozásig, a szünidő napjaira fogadjanak el néhány felnőttnek és diáknak is megfontolandó gondolatot és ebből fakadó életvitelt:

 • Az olyan szünidőtől, amely elpuhítja az embert, amely henyélésben telik, s amelyből az értelem és a szív számára semmi hasznos sem származik, ments meg engem, Uram!
 • Attól a naptól, amely nem imádsággal kezdődik, s amely Istentől távol végződik, ments meg engem, Uram!
 • A lustálkodástól, késői felkeléstől, amely minden rosszra való hajlandóságnak kedvez, ments meg engem, Uram!
 • A felelőtlen szórakozástól, amely gyengíti önuralmamat, és fogékonnyá tesz a bűn iránt, ments meg engem, Uram!
 • A pénz könnyelmű elszórásától, amelyet nem is én kerestem meg, ments meg engem, Uram!
 • A kétértelmű beszédtől, s amelyből hiányzik a szeretet, ments meg engem, Uram!
 • Minden meggondolatlanságtól, amely másokat rosszra, kísértésbe visz, ments meg engem, Uram!
 • Attól a veszélytől, hogy elfelejtselek, ments meg engem, Uram!
 • Attól a veszélytől, hogy téged ne eléggé szeresselek, ments meg engem, Uram!
 • Hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen, kérlek téged, hallgass meg engem, Uram!
 • Hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe, kérlek téged, hallgass meg engem, Uram!
 • Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, kérlek téged, hallgass meg engem, Uram!
 • Hogy lépéseim biztosak, utaim egyenesek, határozottak legyenek, kérlek téged, hallgass meg engem, Uram!
 • Hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni és segíteni kell, de ha úgy látom jónak, tudjak vele magamtól elhárítani, kérlek téged, hallgass meg engem, Uram!
 • Hogy szívem mindenkinek kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, kérlek téged, hallgass meg engem, Uram!
 • Hogy értelmem éber és friss legyen az igazság – csak az igazság – befogadására, kérlek téged, hallgass meg engem, Uram!
 • Hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel, kérlek téged, hallgass meg engem, Uram!
 • Hogy egész életem tiszta és nemes legyen, mint a tied, kérlek téged, hallgass meg engem, Uram!
 • Uram, Jézus Krisztus, olyan boldog vagyok, hogy most vakáció van. Sokat várok tőle: sok örömet, sok pihenést!
 • Engedd, hogy észrevegyem, meglássam a világ szépségeit!
 • Tölts el a te örömöddel, engedj minél többet ízlelni világod csodálatos ragyogásából és gazdagságából! Vigyázz reám minden utamon! Ámen

Az előttünk álló nyárra, a vakációra, a boldog családi együttlétre Isten áldását kérik a

Prohászka Ottokár Orsolyita
Közoktatási Központ nevelői