Kápolnánk

Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőművész a születést fénybe foglaló oltár képét, Hefter László üvegművész a teremtést megfogalmazó ablakait Horváth István Munkácsy-díjas belsőépítész álmodta eggyé. A gimnázium épületében újra megszentelt hely várja a gyerekeket.

Ezt a teret 1940-ben kápolnának alakították ki az orsolyita nővérek. 1948-tól – az egyházi iskolák államosításától – a közelmúltig könyvtárként és raktárként hasznosították.

A gondviselés útjai azonban csak számunkra kiszámíthatatlanok. Mert Isten ura az időnek, a térnek és az emberi szíveknek is. Ahogy ebből a térből is próbálták elűzni, emlékét kitörölni, szentjeit lefesteni, de most visszatért ide, s hisszük: előbb-utóbb így veszi birtokba az egész világot, és Ő lesz mindenben minden. 62 esztendő elteltével újra dicsőségének ragyogásába vonta ezt a kápolnát – fogalmazott Németh József atya, az intézmény igazgatója a szentelésen.


Külön érdekesség, hogy a hajdani kápolna liturgikus terének fehérre meszelt oszlopai szentek ábrázolását rejtették. A levéltárból előkerültek a tervek, s így Pfilf Éva művésznő restaurálni tudta őket. Hefter László alkotta a kápolna üvegablakait. A hat bejárati ajtószárny képeivel a teremtés csodájának részesévé teszi a betérőt, színeinek világa pedig megsejteti a teremtő Isten szeretetét.

S így, ide érkezik meg Udvardi Erzsébet oltárképén az idők teljességében az Isten Fia. A képet azóta a Magyar Posta is kiválasztotta. 2010 karácsonyán ez lesz látható Magyarország hivatalos karácsonyi bélyegén. Itt, a Prohászkában lesz a bélyeg bemutatója is. Advent idején Udvardy Erzsébet kiállításával gazdagodik a tér, a kiállítást Lévai Anikó nyitja meg. A kápolna gondos gazdája, Horváth István már készíti a keresztutat, hogy nagyböjtben arra tekintve imádkozhassanak a diákok. Addig is osztálymisék, az ajtók kitárásával, az aulával egybenyitva iskolamisék, ünnepek és hálaadások otthona a kápolna, ahogy a szentelésen elhangzó Nagy Gáspár- és Paul Claudel-versek szellemisége is biztatja az ide belépőt.

Él a remény, hogy a diákkápolnájukba betérő prohászkások élete igazi fénybe kerülhet e megszentelt hely kegyelméből.

Jakab Gábor
Az írás a Hitvallás 2010. évi (XI. évfolyam) 9. számában jelent meg.