Gimnáziumi tanulók beiratkozása

Tisztelt Szülők, Kedves Diákunk! A beiratkozással kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a gimnáziumi tanulók beiratkozása 2013. június 26-án, szerdán délelőtt 8-12 óra között és délután 13-15 óra között lesz. Helye: Győr, Újkapu u. 2-4.

 

A beiratkozáshoz az itt felsoroltakat hozzák magukkal:

  1. A tanuló általános iskolai bizonyítványát, a születési anyakönyvi kivonatról készített fénymásolatot, személyi igazolványát, lakcímkártyáját.
  2. A hatévfolyamos gimnáziumba iratkozók az iskolájuk által kitöltött távozási nyomtatványt.
  3. A diákigazolvány igényléshez az Okmányirodában kapott „NEK”  adatlapot, valamint 1.400,- Ft-ot.
  4. Az iskola Pedagógiai Programjában előírt ünnepi nyakkendő megvásárlására 1.500,- Ft-ot.
  5. A tankönyvrendeléshez szükséges igénylőlapot kitöltve és aláírva.

    Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult családok az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” című nyomtatványt hiánytalanul kitöltve hozzák magukkal. A jogosultság megállapításához a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást, (postai kifizetési szelvény, vagy bankszámla kivonat), illetve a rászoruló családoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló, önkormányzat által kiadott határozat fénymásolatát, pszichés fejlődési zavar esetén a szakértői vélemény fénymásolatát szintén kérjük bemutatni.

A további teendőkről a beiratkozáskor tájékoztatást adunk. Ezen alkalommal, a leendő osztályfőnökökkel is találkozhatnak.

Az iskolaév utolsó időszakában is szorgalmas és eredményes munkát, és életükre Isten áldását kívánom.
Tisztelettel:

Németh József
igazgató


A diákigazolvány igénylésének új rendje:

  1. Még a beiratkozást megelőzően a szülő gyermekével együtt felkeresi az Okmányirodát a diákigazolványhoz szükséges fénykép elkészítése végett. Az okmányirodába bemutatandó iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonta és lakcímkártyája, vagy személyi igazolvány, útlevél és lakcímkártya.
  2. Az Okmányirodában kapott NEK adatlappal történik a diákigazolvány igénylése az iskolában a beiratkozáskor.
  3. Ezt követően az Oktatási Hivatal a diák címére postázza a diákigazolványt.
Kategória: